Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ

RADA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

Nazwisko i imię

wykształcenie i stopień awansu zawodowego

uprawnienia

 

Miszewska  Beata

 

wyższe magisterskie

nauczyciel dyplomowany

język polski

Żołynia Robert

wyższe magisterskie

nauczyciel dyplomowany

geografia

Buca Waldemar

wyższe magisterskie

nauczyciel dyplomowany

historia

geografia

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Łukasz Wąsikiewicz

wyższe magisterskie

nauczyciel kontraktowy

religia

Jarosz Bogusława

 wyższe magisterskie

nauczyciel dyplomowany

chemia

Jurasz-Kozieł Aleksandra

wyższe magisterskie

nauczyciel mianowany

język niemiecki

Kilian Ewa

wyższe magisterskie

nauczyciel dyplomowany

historia

Lezler-Leszczełowska Aleksandra

wyższe magisterskie

nauczyciel mianowany

język angielski

Macul Jan

wyższe magisterskie

nauczyciel dyplomowany

wychowanie fizyczne

 

   

Rutkowski Włodzimierz

wyższe magisterskie

nauczyciel dyplomowany

wychowanie fizyczne

przysposobienie obronne

Wanecka Grażyna

wyższe magisterskie

nauczyciel dyplomowany

rachunkowość

ekonomia

Wiliński Marcin

wyższe magisterskie

nauczyciel dyplomowany

wychowanie fizyczne

Agnieszka Udycz

wyższe magisterskie

nauczyciel kontraktowy

fizyka
Bosiacki Bogusław

wyższe magisterskie

nauczyciel dyplomowany

matematyka
Turczyn Joanna

wyższe magisterskie

nauczyciel dyplomowany

język polski
Klimczak Monika

wyższe magisterskie

nauczyciel dyplomowany

biologia, chemia
Kozłowski Jacek

wyższe magisterskie

nauczyciel dyplomowany

język polski, filozofia
Luc Anna

wyższe magisterskie

nauczyciel dyplomowany

język angielski
Smyk Urszula

wyższe magisterskie

nauczyciel mianowany

pedagog, kierownik internatu
Zębała Sławomir

wyższe magisterskie

nauczyciel dyplomowany

matematyka
Samulewski Adam

wyższe magisterskie

nauczyciel dyplomowany

informatyka
Hennig Aleksandra   pedagog specjalny
Małecka Emilia   fizyka
Puchalska Mariola   matematyka
ks. Pakuła Andrzeja   religia

 

CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ:

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4. -----------------------------

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planu pracy szkoły,

2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji,

3) zatwierdzenie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych   w szkole,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) podejmowanie uchwał w sprawach nagród, kar oraz skreślenia z listy uczniów,

6) przygotowanie i uchwalanie statutu szkoły,

7) opracowanie szczegółowych kryteriów oceny zachowania ucznia, trybu i zasad jej ustalania oraz trybu odwoławczego po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

6. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  i pozalekcyjnych,

2) -------------------------

3) przydział godzin nauczania i czynności dodatkowych dla nauczycieli,

4) powierzenie funkcji kierowniczej (z wyjątkiem stanowiska dyrektora), wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

5) listę programów i podręczników szkolnych.

7. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę  o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora – o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

8. Rada Pedagogiczna może występować do organu sprawującego nad szkołą nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.

9. Rada Pedagogiczna z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje  z wnioskami do dyrektora lub organu prowadzącego szkołę, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: ZSP Zlocieniec 26-02-2008 22:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Żołynia 26-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Żołynia 22-12-2023 11:35