Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM FUNKCJONUJE 7 ODDZIAŁÓW

Liceum Ogólnokształcące realizuje następujące cele i zadania:

1) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, zdania egzaminów zewnętrznych,

2) --------------------------------------------------

3) --------------------------------------------------

4) umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,

5) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty stosownie do warunków szkoły i możliwości uczniów,

6) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, udziela uczniom pomocy pedagogicznej,

7) wyposaża ucznia w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będzie on przygotowany do życia w społeczeństwie,

8) wdrażania uczniów do samokształcenia, podnoszenia poziomu wiedzy ogólnej, technicznej oraz uczestnictwa w kulturze,

9) wychowanie w duchu patriotyzmu i przygotowanie do pełnienia ról w społeczeństwie, rodzinie, środowisku lokalnym i życiu zawodowym, wychowanie w duchu poszanowania prawa, norm społecznych i zasad etycznych,

10) realizacja celów poprzez obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne oraz współpracę z pracodawcami, instytucjami naukowymi, oświatowymi, społecznymi, społecznymi i kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi,

11) szkoła kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestniczeniu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych,

12) szkoła stwarza warunki do współpracy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej,

13) szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Żołynia 29-06-2022 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Żołynia 29-06-2022
Ostatnia aktualizacja: Robert Żołynia 29-06-2022 14:30